Anglojęzyczny żłobek W MIKOŁOWIE Żłobek w Mikołowie

Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci od 3 roku życia, które są wychowankami naszego anglojęzycznego żłobka, lub pochodzą z rodzin dwujęzycznych i bez problemu się zaaklimatyzują w naszym przedszkolu. 

Aby przygotować dzieci do wymagań akademickich szkoły, nasi anglojęzyczni nauczyciele oferują szeroką gamę gier i ćwiczeń, które pomagają dzieciom zdobyć umiejętności nie tylko językowe ale również  matematyczne oraz czytania i pisania.

Każda grupa ma przygotowany tygodniowy plan lekcji, z zajęciami dostosowanymi do konkretnych potrzeb każdego dziecka. Każde działanie w planie lekcji jest celowe i zaplanowane na podstawie obserwacji każdego dziecka przez nauczyciela.

We invite children from 3 years of age to our preschool, who are pupils of our English-speaking nursery or come from bilingual families and will easily acclimatize in our preschool.

To prepare children for the school’s academic requirements, our English-speaking teachers offer a wide range of games and activities to help children acquire not only language skills, but also math, reading and writing skills.

Each group has a weekly timetable with activities tailored to the specific needs of each child. Every action in the timetable is deliberate and planned based on the teacher’s observation of each child.

Przyjazny

Dzieci czerpią ogromne korzyści z kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi spoza kręgu rodzinnego.

Miejsca zabaw

Aktywny maluch prawdopodobnie zostanie aktywnym dorosłym, dlatego ważne jest, aby zachęcać do aktywności zarówno w domu, jak i na zewnątrz.

Wykwalifikowany

Wszyscy opiekunowie przeszli certyfikowane szkolenie i mówią biegle po angielsku.

EDUKACJA

Wszystkie działania w ciągu dnia są celowe i zaplanowane na podstawie obserwacji każdego dziecka przez nauczyciela.

doświadczenie

Mamy 25-letnie doświadczenie w branży dydaktycznej, pracując z dziećmi i dorosłymi, rozwijając i doskonaląc ich zdolności językowe.

rozwój

Każda grupa ma przygotowany tygodniowy plan zajęć, dostosowany do konkretnych potrzeb dzieci.